Om megOM HANNE BONDE


For mange år siden var det den transparente teknikken og utrykket med akvarell som jeg var mest fascinert av. De siste 15 årene har jeg jobbet  med abstrakte uttrykk med akryl på lerret. Jeg har likevel ikke forlatt det tranparente, men ertstattet det med flere lag og større flater. Et maleri kan ta uker, måneder, og det er i lagene det blir til. 


Jeg er utdannet grafisk designer og jobbet mange år i designbransjen før jeg valgte å forlate den til fordel for å jobbe med mennesker. Kunsten fikk en større plass - å jobbe med farge og form har alltid vært og kommer alltid til å være en stor del av meg.


Jeg maler også på oppdrag, så ta gjerne kontakt!